Naše služby knihárskeho spracovania

Letáky a dokumenty je možné poskladať do tvaru, ktorý vyžaduje jeho použitie. Najčastejšími typmi skladania sú:
– skladanie na polovicu
– skladanie na tretiny do tvaru C
– skladanie na tretiny do tvaru Z

Väzba V1 vzniká preložením hárkov poskladaných na seba a následným zošitím v mieste ohybu, väčšinou dvoma spinkami. Často sa používa na väzbu zošitov, brožúr, katalógov, časopisov, novín a podobných, nie veľmi hrubých publikácií. Táto väzba je obľúbená pre svoju finančnú nenáročnosť a zároveň dostatočnú pevnosť.

Vzhľadom na technické prevedenie väzby je podmienkou na jej realizáciu to, aby počet strán publikácie bol deliteľný štyrmi. Obmedzením tejto väzby je konečná hrúbka publikácie (príliš hrubé publikácie by sa pri väzbe V1 otvárali).

Špirálovú väzbu je možné robiť buď do kovovej alebo plastovej špirály, pričom má zákazník možnosť výberu z niekoľkých farieb špirály. Vzhľadom na nie veľký cenový rozdiel odporúčame našim zákazníkom väzbu do kovovej špirály, ktorá je oveľa elegantnejšia a zároveň aj pevnejšia ako plastová. Takáto väzba je okrem bežného použitia (ako prezentácie, katalógy a pod.) vhodná aj na publikácie, pri ktorých sa vyžaduje pretáčanie jej listov o 180°(napríklad stolové a nástenné kalendáre). Veľmi často sa špirálová väzba používa v kombinácii s plastovou krycou fóliou na vrchu a ozdobným kartónom na spodku publikácie.

Výhodou špirálovej väzby oproti spinkovej väzbe V1 je to, že je použiteľná pri ľubovoľnom počte strán a umožňuje zviazať aj hrubšie publikácie. Nevýhodou je jej vyššia cena.

Ceny za knihárske služby

Ceny za knihárske služby kalkulujeme individuálne, pretože sú závislé na niekoľkých parametroch, ktoré pri kalkulácii potrebujeme vedieť. Ak si prajete cenovú ponuku, požiadajte o ňu mailom na info@tlac-reklama.sk a napíšte nám nasledovné parametre:

Parametre potrebné na kalkuláciu skladania letákov:
– typ skladania (na polovicu, na tretiny do tvaru C alebo Z a pod.)
– veľkosť letáku pred poskladaním
– gramáž (hrúbka) papiera
– požadované množstvo

Parametre potrebné na skalkulovanie väzby V1:
– veľkosť publikácie po poskladaní
– gramáž (hrúbka) papiera obálky aj vnútra
– počet strán
– požadované množstvo

Parametre potrebné na skalkulovanie špirálovej väzby:
– veľkosť publikácie po poskladaní
– gramáž (hrúbka) papiera vnútra
– krycí list (fólia, kreatívny papier a pod.)
– spodný list (ozdobný alebo kreatívny kartón a pod.)
– počet listov vnútra
– typ špirály (plastová, kovová)
– farba špirály
– požadované množstvo